Persoonlijke Groei

Zonder inzicht in het doel van het bestaan van ons als mens, zonder inzicht in onze plek en onze functie binnen het grotere geheel en zonder het vermogen om onderscheid te maken tussen wat wel bijdraagt aan het welzijn van alles en iedereen en wat niet, zal een samenleving steeds dieper wegzinken in angst en wanhoop, zullen de fysieke, psychische en sociale kwalen toenemen en zal de situatie van onbalans zich steeds verder verstreken.

Inzicht bekomen in onze essentie als mens en onze rol is cruciaal om te begrijpen hoe we dienen te handelen om in lijn te zijn met onze diepste wens, ook wel ons Hoger Zelf genoemd.
Tegenwoordig wordt ons maatschappelijk aanzien afgemeten aan onze materiële realisaties en bezit en verplicht ons dus om steeds weer te blijven presteren om onze status te bewaren. Dit leidt al gauw tot angst om niet naar behoren te presteren en dus onze status te verliezen. Deze statusangst, waarbij de succesvolle consumptienorm de norm is, zorgt voor permanente stress, het put ons uit, verzwakt ons, maakt ons angstig, onzeker en verdrietig en voedt onze oordelen over anderen.

Het is ons ego dat de neiging heeft om de wereld te ordenen door over alles te oordelen. Het is ook ons ego dat vindt dat we altijd gelijk hebben en al onze acties wil rechtvaardigen en verdedigen. Het ego gebruikt overtuigingen die het uitkomt. Deze zijn niet alleen verwarrend maar vaak ook tegenstrijdig met elkaar. Dit leidt tot een permanente innerlijke strijd (tegen ons Hoger Zelf) en een hoog gehalte van incoherentie wat ons onnoemelijk véél energie kost.

Persoonlijke Groei heeft als doel om ons terug in lijn te brengen met ons Hoger Zelf, om terug naar onze eigen autoriteit te luisteren en te handelen en niet de externe autoriteit (ouders, vrienden, school, religie, media, overheid… ) blindelings te accepteren. Persoonlijke Groei is een weg waarbij we onze verantwoordelijkheid over ons leven terug naar ons toe trekken voor ons welzijn in harmonie met de anderen en de natuur.

Door te groeien naar een hoger bewustzijn zullen we in staat zijn een beter overzicht te bekomen in de werkelijkheid en beter in staat zijn om in harmonie te handelen en dus ook die duurzame onderneming op te richten en aan te sturen die bijdraagt aan de samenleving met respect voor de harmonie tussen mens en natuur.

Door eerst aan jezelf te werken zal de oprichting en aansturing van je duurzame onderneming het meeste kans van slagen krijgen en op een optimale manier bijdragen aan een bewuste samenleving.

Aanbod

      1. Persoonlijke Coaching en Management Advies
      2. Praktische richtlijnen voor de inrichting van uw onderneming
      3. Hands-on ondersteuning bij implementatie

Voor opstartende en doorstartende ondernemers met een focus op het stimuleren van Persoonlijke Groei

Contact

MindVille BVBA

Mechelsesteenweg 309 b2
2500 Lier

+32 (0)486 77.85.85

info@mindville.eu