Bewuste Samenleving


Een “Bewuste Samenleving” is een samenleving waar de mensen bewust het natuurlijk potentieel respecteren en behouden en waar de mensen samen leven met een focus op de blijvende optimalisatie van de goede relaties onder alle mensen.

Ja, dit is mogelijk…

Er was eens, lang geleden, een tijd waarin de mensen in vrede met elkaar en met de natuur leefden. De natuur werd gerespecteerd als een waardevol goed, bij elke ingreep die de mens deed in de natuur werd ervoor gezorgd dat er geen impact was op de komende zeven generaties. De mensen leefden in gemeenschappen waarin gezorgd werd dat de basisbehoeftes van iedereen werden ingevuld.
De mensen ondersteunden elkaar en zorgden ervoor dat iedereen zijn eigen talenten optimaal kon ontwikkelen en inzetten. Primordiaal was om ieder in zijn eigenheid de mogelijkheid te geven om zichzelf te ontwikkelen. Er bestond geen "normaal" mens, er bestond geen norm waarbinnen iedereen diende te presteren. In tegendeel, diversiteit werd aanzien als belangrijk om een gezonde samenleving op te bouwen. Net zoals ons lichaam is opgebouwd uit miljoenen verschillende cellen die elk een specifieke rol hebben, eenheid dankzij diversiteit.

Unity through Diversity

En dit alles zonder keizer, koning, minister of andere vorm van regering. De maatschappij was opgebouwd rond de familiale kring waarbij de moeder de belangrijkste functie had. Zij zorgde voor de leden van de familie.
De gemeenschap had geen leiders, wel waren er “wijzen” (grootmoeders of grootvaders). Hun functie was voornamelijk het dragen van verantwoordelijkheid. De wijzen hadden geen macht, wel namen ze verantwoordelijkheid en stimuleerden de anderen om in hun kracht te gaan staan. Deze aanpak draagt bij aan het borgen van de balans in de gemeenschap.
Iedereen wordt als gelijke behandeld, inclusief de wijzen. Macht zoals wij die kennen waarbij enkelen die de macht hebben en beslissen voor de anderen (die geen macht hebben), is hier niet van toepassing.
Dit is géén sprookje maar wel een beknopte omschrijving van een matriarchale samenleving.
Verschillende studies, waaronder onderzoeken van Riane Eisler, Charles Maisels, Charles Mann, Marija Gimbutas, en vele andere bevestigen dat matriarchale samenlevingen zoals hierboven kort beschreven meer dan 5000 jaar geleden op vele plekken wereldwijd duizenden jaren lang hebben bestaan.

Een interessant gegeven is dat vormen van “geld” ongeveer 5000 jaar geleden hun intrede hebben gedaan. Hierdoor is “bezit” geïntroduceerd. Dankzij het geld kan men meer bezitten dan nodig is. Dit leidde tot het materialisme dat we in onze huidige maatschappij kennen. Ondanks het feit dat er op onze Aarde nog nooit zoveel goederen zijn geproduceerd blijken veel mensen arm of ongelukkig en zijn op zoek naar zichzelf en de zin van hun leven. In onze huidige maatschappij lijkt het normaal dat de mensen hard moeten werken om te overleven. Toch is er overvloed op onze planeet om voor de basisbehoeften te zorgen van iedereen. Er is iets grondig fout.

De situatie van onze huidige wereldeconomie in een notendop:
     Student:    Is er genoeg voedsel in de wereld?
     Professor: Ja!
     Student:    Dus heeft iedereen voldoende te eten?
     Professor: Nee!
     Student:    Maar waarom in ’s hemelsnaam moeten mensen dan honger lijden?
     Professor: Omdat ze geen geld hebben om mee te betalen.
     Student:    Waarom hebben ze geen geld?
     Professor: Omdat ze werkloos zijn.
     Student:    Waarom zijn ze werkloos?
     Professor: Omdat er al teveel geproduceerd wordt.
     Student:    Bedoelt U dat ze niet kunnen eten omdat er teveel te eten is?
     Professor: Ja precies!
     Student:    Bent u niet goed wijs?
     Professor: Zeker wel en, ik ben professor in de economie.

                                                Geschreven door: Even Lorch-Falch (uit ‘Balder’ 1993/1, vertaling: B. Wijlhuizen)

Ons huidig economisch model en opzet van onze maatschappij komen onder druk te staan.

Onderzoek geeft aan dat onze aarde genoeg resources heeft om aan de behoeften van minimaal 20 miljard mensen te voldoen. Vandaag zijn we met 7 miljard mensen. Er is dus nog een ruime marge. Hoe komt het dan dat zoveel mensen honger lijden, dakloos zijn en/of zich ongelukkig voelen in onze moderne samenleving?
We leven vandaag in een model waarbij we, via ons democratisch model, al onze macht aan enkele leiders geven. We geven onze verantwoordelijkheid uit handen en gaan ervan uit dat deze mensen onze belangen optimaal beheren. Echter, als je een politieker vraagt wat zijn belangrijkste drijfveren zijn, zal hij antwoorden met: “Mijn eigen belang, binnen de richtlijnen van de partij en dit onder invloed van de lobby van de multinationals.” Wordt er met de echte noden van de bevolking rekening gehouden of draait het allemaal om macht en dus geld in het eigen belang?
De bevolking wordt ingezet om de belangen van de rijksten te dienen. Een elite (1% van de wereldbevolking) die eigenaar is van 80% van de wereldwijde rijkdom, is aandeelhouder van de grote multinationals in alle economische sectoren.
Zelfs ons geld wordt “gemaakt” door deze privé aandeelhouders. De nationale banken wereldwijd, met uitzondering van Cuba, Noord-Korea en Iran zijn in handen van de Rothschild familie. Meer hier.

13 families, waaronder de Rothschild familie, vertegenwoordigen 1% van die elite van 1% en controleren 99% van de héle bevolking. Meer hier.

Alle grote multinationals zijn in handen van deze families. Uit een onderzoek van Dr. James Glattfelder blijkt dat 730 top aandeelhouders van de internationale vennootschappen controle hebben over 80% van de operationele omzet van alle internationale vennootschappen.

Dit betekent dat, via de multinationals, een handvol mensen controle hebben over alle belangrijke sectoren (Financiën, media, olie en elektriciteit, chemie, pharma, wapenhandel, voedselproductie, enz…) en ze via een sterke lobby onze samenleving volledig in handen hebben.
Hun doel is echter steeds meer macht te bekomen.
Onze huidige samenleving is volledig beïnvloed en getransformeerd door geld en macht.
Onze economie is gebaseerd op een privé financieel systeem dat geld creëert als schuld en waarop intrest betaald moet worden. Hierdoor is nooit genoeg geld in omloop om alle schulden terug te betalen en wordt economische groei gestimuleerd om de terugbetaling van intrest mogelijk te maken. Constante economische groei leidt onvermijdelijk tot het uitputten van de resources van onze planeet.
Het onderwijs dat we kennen, volledig opgezet onder invloed van de elite, is zodanig ingesteld dat alle leerlingen zoveel mogelijk binnen de “norm” acteren en gehoorzaam zijn aan externe autoriteit. Met persoonlijke creativiteit en inzichten wordt niets gedaan, in het tegendeel, enkelen hebben de macht en “verplichten” ons voor hen te werken. Dit leidt ertoe dat mensen voelen dat zij niet in hun volledig potentieel leven. Mensen kunnen hun levensdoel niet nastreven vanwege alle opgelegde regels en belastingen en worden alsmaar zieker (allergieën, kankers, burn-outs,…)

Het is duidelijk dat onze samenleving niet in harmonie met mens en natuur leeft.

We moeten terug naar een samenleving in balans. Een samenleving die floreert, waarbinnen het individu floreert en die bestaat in harmonie met andere samenlevingen, met de natuur en met de Aarde als geheel.

De verandering zal echter niet van bovenuit komen. Vanuit de basis moeten we een nieuw bewustzijn opbouwen en structuren opzetten die de mens en natuur respecteren.
Er zijn ondertussen zoveel mensen en ondernemingen die de zaken willen verbeteren en die vanuit hun eigen kracht duurzame initiatieven opzetten. Initiatieven waarbinnen de relatie met mens en natuur in harmonie is. Ik denk bijvoorbeeld aan:

 • Stimulerende opleidingen
 • Natuurlijke geneeskunde
 • Gezonde voeding (natuurlijk en chemicaliën-vrij)
 • Communities voor verbeterde relaties
 • Geld-systemen zonder rente
 • Hernieuwbare energie
 • Spiritualiteit
 • Duurzaam bouwen met natuurlijke componenten
 • Eerlijke media
 • Enz..

Dankzij deze ondernemingen en hun bewuste ondernemers kunnen we naast de huidige modellen initiatieven opzetten die wel in harmonie zijn met mens en natuur. Het is zo belangrijk dat deze ondernemers optimaal ondersteund worden in hun activiteit en dat de nodige platformen bestaan om de ondernemers te verbinden om samenwerking en efficiëntie te stimuleren.

Aanbod

   1. Persoonlijke Coaching en Management Advies
   2. Praktische richtlijnen voor de inrichting van uw onderneming
   3. Hands-on ondersteuning bij implementatie

Voor opstartende en doorstartende ondernemers met een focus op het stimuleren van Persoonlijke Groei

Contact

MindVille BVBA

Mechelsesteenweg 309 b2
2500 Lier

+32 (0)486 77.85.85

info@mindville.eu