Duurzame Onderneming

Een duurzame onderneming zou men kunnen definiëren als een onderneming waarbij de ondernemer de visie en missie heeft om een winstgevende onderneming te hebben waarbij aandacht voor milieu en sociaal-ethische aspecten primordiaal zijn.

Een onderneming onderneemt duurzaam indien zij als richtlijn hanteert om de 3 P’s harmonieus in balans te houden. De drie P’s van People (mensen), Planet (planeet/milieu) en Profit (opbrengst/winst).

Deze P’s op harmonieuze wijze combineren is een andere definitie van duurzaam ondernemen voor zover ook op een actieve en transparante manier verantwoording afgelegd wordt en daarover met de stakeholders een open dialoog gevoerd wordt.

Mijn persoonlijke definitie van duurzaam ondernemen luid als volgt:
"Een onderneming die de ondernemer heeft opgestart om volop zijn persoonlijke levenstaak (droom, pad) te kunnen realiseren. De visie en missie van deze onderneming liggen volledig in lijn met de persoonlijke visie & missie van de ondernemer die hij voelt in het diepst van zijn hart, op zielsniveau."

De visie en missie alsook de uitvoering binnen de onderneming respecteert en verstevigt de harmonie tussen de mensen onderling (goede relaties) en de harmonie met de natuur (milieubewust).

Een duurzame onderneming is dus in lijn met de 3 P’s en de zielewens van de ondernemer. Op deze manier is een integrale aanpak mogelijk waarbij het doel, de uitvoering en het resultaat in harmonie zijn met Mens en Natuur en dus ook ten volle kunnen bijdragen aan een bewuste samenleving.

Vele duurzame initiatieven worden tegenwoordig opgestart.

Er zijn vele voorbeelden van opgestarte ondernemingen en voornamelijk op vlak van:

 • Natuurlijke geneeskunde
  • Behandelingen via energiewerk, homeopathie, acupunctuur, osteopathie,…
  • Aandacht voor het innerlijke via meditatie, yoga, …
 • Gezonde voeding en kleding
  • Bio boerderijen
  • Permacultuur
  • Bio kleding
 • Duurzame woningbouw
  • Hernieuwbare energie
  • Natuurlijke bouwproducten
  • Optimale isolatie
  • Waterzuivering
 • Financiële sector
  • Nieuwe geldsystemen
  • Banken zonder geldcreatie en zonder intrest
 • Opleidingen
  • De universele wetten en de evolutiepsychologie van de mens
  • Natuurlijke geneeskunde, de juiste kookkunst
  • De innerlijke mens
 • Nieuwssites
  • Alternatieve nieuwssites
  • Sociale media

Mensen voelen dat de huidige normen die ons opgelegd worden om te ondernemen in een economisch klimaat waarbij concurrentie gestimuleerd wordt, hoge belastingen betaald moeten worden, talloze regels gerespecteerd moeten worden en geen plaats is voor het hart en het gevoel, niet meer kloppen en véél stress bezorgen aan ondernemers en medewerkers.

De opstart van een echt duurzaam project is in de huidige economische context een hele moeilijke onderneming. De overheidswetten, de financiële regels, de sociale wetten, de concurrentie van de multinationals en de algemene materiele ingesteldheid van de bevolking maakt dat er héél wat moeilijkheden opgelost moeten worden om een duurzaam initiatief optimaal op te zetten en te handhaven.

De marketing en de lobby van de multinationals zorgen ervoor dat de media een beperkte aandacht hebben voor duurzame initiatieven die géén geld of lobby hebben. De duurzame projecten moeten het dus voornamelijk doen met beperkte promotie en mond-aan-mond reclame. De bikkelharde strijd met de multinationals speelt hier dus ook volop mee en is dus weer een extra struikelblok.

Alle redenen om de juiste ondersteuning op te zoeken en een duurzaam project op te starten of door te starten.

Het opzetten van een blauwdruk, bij voorkeur met ondersteuning van een externe partij, is hiervoor een van de middelen om een duidelijk beeld te krijgen over het duurzaam project. Een blauwdruk is een schema waarin de verschillende componenten van de onderneming kort beschreven worden en getoetst op de duurzaamheid van elk onderdeel. Elke organisatie is uniek en zal daardoor op zijn specifiek onderdelen getoetst worden. Door elk onderdeel na te gaan op duurzaamheid kan een overzicht bekomen worden van de mogelijkheden waar de onderneming nog kan of wenst te verbeteren. Belangrijk is om creatief te zijn en “out of the box” te denken bij het invullen van deze oefening.

Creatieve aspecten die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

 • Focus op de eigen inbreng van elk personeelslid
 • Structurele feedbackloop
 • Werken met vrijwilligers (kost & inwoon)
 • Jaarlijks doorstromen naar nieuwe functie
 • Opleiding via coaching on the job
 • IT volledig in de cloud voor optimale efficiëntie
 • Volledige electronische communicatie
 • Electrische en/of energiezuinige wagens
 • Bedrijfsfietsen
 • Gebruik van opstellingen voor bepalen van acties/doelgroepen
 • Promotie via alternatieve media
 • Aankoop van “refurbished” laptops
 • Verkoop via telefoon/mail/online stimuleren
 • Deelname aan alternatief geldsysteem
 • Natuurlijk licht gebruiken
 • Gebruik van bio voeding, gevitaliseerd water
 • Enz…

Opdat een initiatief in aanmerking zou komen dient men na te gaan of het in harmonie is met de mens (goede relaties) en met de natuur (milieubewust) en of het betaalbaar is.

Om een duurzame onderneming zo natuurlijk mogelijk in te richten en aan te sturen is inzicht nodig in de wetten van het universum, de huidige werking van onze maatschappij, de kansen die een bewuste samenleving ons biedt en vooral in je persoonlijke zielewens.

Hiervoor is het belangrijk om bereid te zijn persoonlijk te groeien om de juiste aandacht te kunnen geven aan ieders innerlijke autoriteit. Enkel door te luisteren naar je hart en ernaar te handelen kan je een leven leiden en je doelen realiseren op een harmonieuze wijze.

Aanbod

   1. Persoonlijke Coaching en Management Advies
   2. Praktische richtlijnen voor de inrichting van uw onderneming
   3. Hands-on ondersteuning bij implementatie

Voor opstartende en doorstartende ondernemers met een focus op het stimuleren van Persoonlijke Groei

Contact

MindVille BVBA

Mechelsesteenweg 309 b2
2500 Lier

+32 (0)486 77.85.85

info@mindville.eu